Skip to main content

Reflectie en persoonlijk leiderschap zijn nauw met elkaar verbonden. Reflectie is de basis van persoonlijk leiderschap, omdat het je in staat stelt om bewuster te worden van je eigen gedachten, emoties en gedragingen. Het biedt een kans om te evalueren wat goed gaat, wat beter kan en hoe je verder kunt groeien. In dit artikel deel ik een persoonlijk voorbeeld om te illustreren hoe reflectie mijn eigen persoonlijk leiderschap heeft beïnvloed.

 

Het Belang van Reflectie

Reflectie is een proces waarbij je bewust nadenkt over je ervaringen, acties en hun gevolgen. Het stelt je in staat om te leren van je fouten, successen en alles daartussenin. Zonder reflectie zou persoonlijke groei beperkt blijven, omdat je dan niet in staat bent om inzicht te krijgen in je eigen gedragingen en overtuigingen. Dit bewustwordingsproces is cruciaal voor effectief persoonlijk leiderschap.

Bij VanBinnen, waar we werken aan persoonlijke groei en vitaliteit, hanteren we het motto “eerst zijn, dan doen”. Dit betekent dat we eerst aandacht besteden aan onze innerlijke toestand voordat we actie ondernemen. Reflectie speelt hierin een centrale rol, omdat het ons helpt om ons bewust te worden van onze innerlijke drijfveren en aspiraties​​.

 

Een persoonlijk voorbeeld

Begin 2018 besloot ik deel te nemen aan een retraite, geleid door Rob Preece, een Tibetaans Boeddhistische leraar. De retraite vond plaats op KenKon in Wageningen, een bekende plek voor mij vanwege ons persoonlijk leiderschapsprogramma ‘Voel Jezelf’. Ondanks mijn enthousiasme, bracht de retraite ook veel ongemak met zich mee.

Bij aankomst werd direct gecommuniceerd dat we het hele weekend niet mochten spreken, wat mijn rebelse kant naar boven bracht. Dit gevoel van ongemak werd versterkt toen ik de zaal betrad en mijn yogamat op een onhandige plek neerlegde, waardoor ik het zicht van anderen blokkeerde. Bovendien had ik als enige geen kussen meegenomen voor mijn houten bankje, wat resulteerde in fysieke pijn gedurende de sessies.

De retraite begon met een ritueel waarbij iedereen naar de grond dook om een Tibetaanse groet uit te brengen. Ik was telkens te laat en voelde me daardoor ongemakkelijk en klungelig. Toch zette ik door en liet ik me onderdompelen in de leringen van Rob Preece. Zijn zachte stem en warme aanwezigheid maakten het gemakkelijker om me te focussen op de meditatie en de levenslessen van het mahajana-boeddhisme.

 

Reflectie op de ervaring

Tijdens de retraite en in de dagen erna, nam ik de tijd om te reflecteren op mijn ervaringen. Ik besefte dat mijn ongemak en weerstand voortkwamen uit mijn eigen ego en de behoefte om alles onder controle te hebben. Dit inzicht was een belangrijke stap in mijn persoonlijke groei. Ik leerde dat het toelaten van ongemak en het loslaten van controle essentieel zijn voor diepere zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Door deze ervaring werd ik me bewust van de waarde van alleen zijn en reflecteren. Het gaf me de ruimte om mijn gedachten te ordenen en mijn gevoelens te doorvoelen. Dit proces heeft me geholpen om mijn eigen leiderschapsstijl te herzien en te verbeteren. Ik ben gaan inzien dat persoonlijk leiderschap niet alleen gaat over het nemen van beslissingen en het leiden van anderen, maar ook over het leiden van jezelf door middel van zelfbewustzijn en introspectie.

 

Conclusie

Reflectie is een krachtig hulpmiddel voor persoonlijk leiderschap. Het stelt je in staat om je eigen gedragingen en overtuigingen te evalueren en te groeien als individu. Mijn ervaring tijdens de retraite heeft me geleerd hoe belangrijk het is om ongemak toe te laten en controle los te laten om diepere zelfreflectie mogelijk te maken. Door regelmatig te reflecteren, kun je je eigen leiderschapskwaliteiten verbeteren en effectiever worden in zowel je persoonlijke als professionele leven.

Bij VanBinnen moedigen we dit reflectieve proces aan door middel van onze programma’s, zoals ‘Ken Jezelf’ en ‘Voel Jezelf’. Deze programma’s helpen deelnemers om hun zelfkennis en zelfbewustzijn te vergroten, wat uiteindelijk leidt tot effectiever persoonlijk leiderschap​​. Zo wordt reflectie een levenslange metgezel op de weg naar persoonlijke groei en zelfverwezenlijking.

 

Door: Ivo van Dinteren

Ivo

Ivo