Skip to main content

We hebben allemaal wel eens gehoord van het begrip ‘onderbuikgevoel’, of ‘gut feeling’ in het Engels. Dit gevoel verwijst zowel naar een fysieke locatie in ons lichaam – de plek waar veel van onze organen zich bevinden – als naar de plek dat ons waardevolle informatie kan geven als we ernaar leren luisteren.

Maar hoe vaak luisteren we echt naar onze onderbuik? Wat zegt dit over onze intuïtie? In een wereld vol afleidingen en externe prikkels, kan het een uitdaging zijn om contact te maken met dat innerlijke kompas. Toch, als we dit wel doen, kan het ons leven, zowel persoonlijk als professioneel, verrijken en richting geven.

Het onderbuikgevoel en zijn imago

Het woord ‘onderbuikgevoel’ roept vaak negatieve associaties op. Het wordt gezien als iets ondoordachts, primitiefs, of zelfs egoïstisch. Mensen zeggen bijvoorbeeld: “Hij handelt puur vanuit zijn onderbuikgevoel, zonder na te denken.” Deze negatieve connotatie kan ervoor zorgen dat we deze krachtige bron van wijsheid negeren. Toch is ons onderbuikgevoel veel meer dan alleen een impulsieve reactie. Het is een diepgeworteld systeem dat ons helpt situaties in te schatten en snel beslissingen te nemen. Dit systeem is geëvolueerd over duizenden jaren om ons te beschermen en te begeleiden.

Je onderbuikgevoel kan je zowel helpen als in de weg zitten. Het kan je waarschuwen voor gevaar of je de weg wijzen in moeilijke beslissingen. Maar het kan ook leiden tot vooroordelen en impulsieve reacties die niet altijd constructief zijn.

Bijvoorbeeld, in tijden van crisis, zoals tijdens de coronapandemie, worden we overspoeld met informatie. Hoe we op deze informatie reageren, hangt niet alleen af van ons verstand, maar ook van onze onderbuik. Wat voor emoties roept deze informatie op? Sluit het aan bij onze bestaande overtuigingen?

De evolutie van het onderbuikgevoel

In de tweede helft van de twintigste eeuw begon men steeds meer waarde te hechten aan het uiten van gevoelens. De individualisering en psychologisering van de maatschappij maakten het acceptabeler om gevoelens te tonen en te bespreken. Deze veranderingen hebben bijgedragen aan een herwaardering van intuïtie en onderbuikgevoelens.

Toch bleef de negatieve connotatie van het onderbuikgevoel bestaan. Dit komt wellicht doordat gevoelens vaak als irrationeel worden gezien, en irrationeel gedrag wordt niet altijd geaccepteerd in een rationele, op logica gebaseerde maatschappij.

Gelukkig is de betekenis van het onderbuikgevoel in de loop der jaren ook geëvolueerd naar iets neutralers en zelfs positiefs. Tegenwoordig wordt intuïtie gezien als een waardevolle bron van inzicht, vooral in situaties waar snelle beslissingen nodig zijn of waar onvoldoende informatie beschikbaar is.

In de marketingwereld, bijvoorbeeld, speelt intuïtie een grote rol bij het maken van effectieve communicatiestrategieën. Hier wordt de term juist gewaardeerd als een spontane en authentieke bron van creativiteit.

Een andere kijk op het lichaam

De maatschappij geeft ons vaak tegenstrijdige boodschappen over ons lichaam. Een ansichtkaart die ergens vond illustreert dit prachtig en stelt het als volgt:

“The Church says: the body is a sin. Science says: the body is a machine.

Advertising says: the body is a business. The Body says: I am a fiesta.”

Deze afbeelding benadrukt dat, hoewel verschillende maatschappelijke krachten ons proberen te vertellen wat ons lichaam is of zou moeten zijn, ons lichaam zelf iets heel anders zegt. Het lichaam is een bron van vreugde, vitaliteit en wijsheid. Door te luisteren naar ons lichaam en onze onderbuikgevoelens, kunnen we een meer authentiek en vervuld leven leiden.

Onderbuikgevoel in actie

Hoe kunnen we ons onderbuikgevoel in ons dagelijks leven benutten? Het begint met het ontwikkelen van een bewustzijn van onze lichamelijke reacties. In de huidige maatschappij, waar de nadruk vaak ligt op mentale capaciteiten, vergeten we vaak dat ons lichaam ons veel te vertellen heeft.

Een eenvoudige manier om dit te doen, is door regelmatig momenten van stilte en reflectie in te bouwen. Dit kan zo eenvoudig zijn als een paar minuten diep ademhalen, een wandeling in de natuur, of een avond zonder schermen. Deze momenten helpen ons om de signalen van ons lichaam beter op te merken en te interpreteren.

Bij VanBinnen moedigen we mensen aan om hun zelfbewustzijn en zelfkennis te vergroten. Ons programma Voel Jezelf richt zich op het leren luisteren naar en handelen vanuit de signalen van ons lichaam. We geloven dat een evenwicht tussen denken en voelen essentieel is voor een vervuld leven.

Onze ervaring is dat het integreren van lichaamskennis in het dagelijks leven bijdraagt aan de kwaliteit van onze interacties en beslissingen. Het lichaam is een wijze raadgever die ons helpt om meer bewuste keuzes te maken.

Conclusie

Het onderbuikgevoel is een krachtig instrument dat ons kan helpen om beter in contact te staan met onszelf en de wereld om ons heen. Het vraagt oefening en bewustzijn om deze bron van wijsheid volledig te benutten. Door te leren luisteren naar onze intuïtie, kunnen we een evenwichtiger en meer vervuld leven leiden.

Neem de tijd om je lichaam te leren kennen en te luisteren naar wat het je te vertellen heeft. Of het nu gaat om grote levensbeslissingen of dagelijkse keuzes, je onderbuikgevoel kan je gids zijn naar een authentieker en betekenisvoller bestaan.

Ivo

Ivo