“Wanneer je in contact bent met jezelf, ontstaat er ruimte voor groei en verandering. Het is de kunst dit contact ‘aan’ te zetten en daarbij aanwezig te blijven.”

Hoe sta je in de wereld? Hoe maak je contact met jezelf en de mensen om je heen? Elke dag heb je de keuze hoe je de wereld tegemoet treedt. Hoe jij jezelf laat zien.

Het is een hele kunst om ervoor te zorgen dat je op een gezonde manier verantwoordelijkheid blijft nemen voor jouw aandeel in het werk en leven. Elke keer weer opnieuw.

Bij VanBinnen helpen we je om (weer) leider te worden van je eigen ontwikkeling. Door bewuster verantwoordelijkheid te nemen voor jouw persoonlijke groei, creëer je eigenaarschap voor werk en leven.

Onze programma’s

Duurzaam veranderen is lastig, dat gaat niet zomaar. Ons gedrag is een leven lang aan ervaringen en programmeringen. Het kost tijd, aandacht en discipline om ingesleten gedrag te veranderen en nieuwe ervaringen op te doen, waarin je gaat zien en voelen dat het ook anders kan dan je oorspronkelijk dacht of voelde. Persoonlijke ontwikkeling is dan ook een doorgaand proces, dat nooit klaar is en ook niet klaar hoeft te zijn.

De eigentijdse programma’s van VanBinnen creëren al ruim tien jaar blijvende meerwaarde voor mensen en organisaties. Ze hebben een integrale opzet, zijn bewezen effectief en worden gefaciliteerd door een multidisciplinair team van experts en ervaringsdeskundigen. In Ken Jezelf en Voel Jezelf  leg je een stevige basis voor jouw persoonlijke groei. Je ontwikkelt het vermogen de aandacht naar binnen te richten en te ervaren en te reflecteren op wat het betekent om jezelf te zijn, in verbinding met anderen en de wereld om je heen. Na het volgen van deze programma’s bieden we je diverse andere mogelijkheden om jouw weg van persoonlijke groei en ontwikkeling te blijven verduurzamen.

Ken Jezelf is een uniek programma waarin het vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn door middel van ‘relationeel leren’ centraal staan. Het is een complementair programma ten aanzien van Voel Jezelf, waarin de groep een belangrijke spiegel en katalysator vormt in het (verder) leren kennen van jezelf.

Voel Jezelf is een innovatief programma waarin het onderzoeken, waarderen en benutten van de wijsheid van het lichaam centraal staat. Het is een complementair programma ten aanzien van Ken Jezelf, waarbij de relatie met jouw eigen lichaam het ingangspunt vormt om jezelf te ontwikkelen.

Wie gingen je voor?