Ken Jezelf is een ervaringsgericht programma waarin het vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn door middel van ‘relationeel leren’ centraal staan.

Groeien en ontwikkelen, doen we altijd samen. In de relatie met anderen kan bewustwording ontstaan, kunnen nieuwe paden worden ontdekt en ontwikkelstappen worden gezet. Door te leren van elkaars uitdagingen, kwaliteiten en verschillen ontwikkel je een nieuwe kijk op zaken. Dit alles gebeurt in een externe leeromgeving waarin je kunt reflecteren en vrij experimenteren om te herontdekken wie je bent en te herijken waar je staat en waar je naar toe wilt. Zo groei jij in jouw persoonlijke leiderschap. Dat is de kracht van Ken Jezelf.

Wat levert het op?

Je krijgt meer zelfinzicht en zelfbewustzijn

Je leert helder en krachtig te communiceren

Je wordt bewust van jouw impact op anderen en je omgeving

Je ervaart meer contact met jezelf en verbinding met anderen

Voor wie is dit bedoeld?

Voor mensen die zichzelf beter en bewuster willen leren kennen en het vermogen willen ontwikkelen om zelf sturing te geven aan het (werkende) leven. Ook wordt het programma ingezet om het werk of het leven te herijken, met vragen als: ‘waar sta ik? of ‘wat wil ik’?

Ken Jezelf bestaat uit periodieke groepsdynamische bijeenkomsten die worden afgewisseld met themadagen, individuele begeleidingsgesprekken en intervisiebijeenkomsten. Het programma is integraal ingericht, zodat de verschillende onderdelen op elkaar in- en doorwerken.

Het programma wordt ondersteund door een gebruikersvriendelijk online leerportaal.

Hoe werkt het?

Hoe lang duurt het?

Het programma Ken Jezelf duurt negen maanden (in de zomermaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten) en start tweemaal per jaar in maart en oktober.

Definitieve toelating van deelname aan onze programma’s vindt plaats op basis van wederzijdse instemming.

Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats. 

Het programma gaat van start bij een minimale deelname van zes deelnemers.

De programmakosten voor deelname in 2023 bedragen € 3.950.

De missie van VanBinnen is om een bijdrage te leveren aan de bewustwording en persoonlijke groei van mensen. Daarom willen wij onze programma’s voor iedereen toegankelijk maken.

Ben je in loondienst en wil je graag deelnemen als particulier, dan kun je aanspraak maken op een inkomensafhankelijke bijdrage. De bijdrage wordt bepaald op basis van wat je netto verdient. Op deze manier kunnen we samen de kosten dragen voor zoveel mogelijk deelnemers. Wel zo eerlijk, toch?

< €1500 netto inkomen: €2950

€1500 – €3500 netto inkomen: €3450

> €3500 netto inkomen: €3950

Let op:
– De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief btw.
– Voor particulieren is een gespreide betaling mogelijk.
– Deze regeling geldt niet voor ZZP’ers en ondernemers.

Wat kost het?

Centrale thema’s

Bewustwording blauwdruk

Onze manier van denken, voelen en reageren wordt voor een groot deel bepaald door onze blauwdruk; de persoonlijke geschiedenis en de ervaringen die we daarin hebben opgedaan. Om te kunnen groeien en veranderen is het essentieel om bewust te worden van de manier waarop je gedrag van vandaag beïnvloed is door je eigen geschiedenis.

Autonomie vergroten

Door je bewust te worden van je (door je blauwdruk gevoede) gevoelens, gedachten en gedragingen vergroot je jouw autonomie. Zo ontstaat er ruimte om een positieve wending te geven aan het leven. Ook zul je merken dat de mate van spontaniteit en het vermogen om echt contact te maken met jezelf en anderen toeneemt.

Lichamelijk luisteren

In tegenstelling tot ons hoofd blijkt ons lichaam veel beter te vertellen wie we zijn, wat we in essentie willen en hoe we ons tot anderen willen verhouden. Het leren luisteren naar onze lichaamswijsheid is een hele kunst. Dit draagt op fundamentele wijze bij aan het begrijpen en aanvoelen van jezelf en anderen.

Herkaderen levensverhaal

Er zijn veel overeenkomsten tussen jouw levensverhaal en de metafoor van de reis van de Held geschreven door Joseph Campbell in 1947. Deze metafoor is een belangrijke leidraad in dit programma en bevat diepgaande inzichten en praktische handvatten om betekenis te geven aan jouw reis van zelfontdekking.

Het team

Ivo van Dinteren
Programmaleider & Coach

Michiel Westra
Coach

Peter van Biemen
Expert transactionele analyse

Sonja Bouwkamp
Expert ervaringsgerichte psychosociale therapie

Johan Bouwmeester
Waardengedreven leiderschap & mythologiedeskundige

Sydney Leijenhorst
Expert meditatie en chi-kung & coach

Voel Jezelf

Een evenwichtig leven vraagt om verbinding en balans tussen hoofd en lichaam. Tussen denken en voelen. In tegenstelling tot het hoofd vertelt ons lichaam namelijk veel beter wie we zijn, wat we willen, hoe we ons tot anderen verhouden en welke beslissingen goed zijn voor ons. 

Wie gingen je voor?