Ken Jezelf is een uniek programma waarin het vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn door middel van ‘relationeel leren’ centraal staan.

Groeien en ontwikkelen doen we altijd samen, nooit alleen. In de relaties met anderen kunnen nieuwe wegen worden ontdekt en ontwikkelstappen worden gezet. Door te leren van elkaars kwaliteiten en verschillen ontwikkel je een nieuwe kijk op zaken. Door te experimenteren met ander gedrag en een andere zienswijze groei jij in jouw persoonlijk leiderschap. Dát is de kracht van Ken Jezelf.

Wat levert het op?

Je wordt je bewuster van de impact die je op anderen hebt

Je ervaart meer contact met jezelf en verbinding met anderen

Je krijgt meer inzicht in wie je bent

Je leert beter naar jezelf kijken waardoor je bewuster denkt en communiceert

Voor wie is dit bedoeld?

Voor mensen die zichzelf beter en bewuster willen leren kennen en het vermogen willen ontwikkelen om zelf sturing te geven aan het (werkende) leven.

Ken Jezelf bestaat uit periodieke groepsdynamische bijeenkomsten die worden afgewisseld met themadagen, individuele begeleidingsgesprekken en intervisiebijeenkomsten. Het programma is integraal ingericht zodat de verschillende onderdelen op elkaar in- en doorwerken.

Hoe werkt het?

Hoe lang duurt het?

Het programma Ken Jezelf duurt 10 maanden (in de zomermaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten) en start tweemaal per jaar in maart en oktober. Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats. 

Het programma gaat van start bij een minimale deelname van 6 deelnemers.

De programmakosten voor deelname in 2023 bedragen € 3.950 (exclusief 21% BTW). Voor particulieren is een gespreide betaling mogelijk.

Wat kost het?

Centrale thema’s

Bewustwording Blauwdruk

Onze manier van denken, voelen en reageren wordt voor een groot deel bepaald door onze blauwdruk; de persoonlijke geschiedenis en de ervaringen die we daarin hebben opgedaan. Om te kunnen groeien en veranderen is het essentieel om bewust te worden van de manier waarop je gedrag van vandaag beïnvloed is door je eigen geschiedenis.

Autonomie vergroten

Door je bewust te worden van je (door je blauwdruk gevoede) gevoelens, gedachten en gedragingen vergroot je jouw autonomie. En ontstaat er ruimte om een positieve wending te geven aan het leven. Ook zal je merken dat de mate van spontaniteit en het vermogen om echt contact te maken met jezelf en anderen toeneemt.

Lichamelijk Luisteren

In tegenstelling tot ons hoofd blijkt ons lichaam veel beter te vertellen wie we zijn, wat we in essentie willen en hoe we ons tot anderen willen verhouden. Het leren luisteren naar onze lichaamswijsheid is een hele kunst. Dit draagt op fundamentele wijze bij aan het begrijpen en aanvoelen van jezelf en anderen.

Herkaderen Levensverhaal

Er zijn veel overeenkomsten tussen jouw levensverhaal en de metafoor van de reis van de Held geschreven door Joseph Campbell in 1947. Deze metafoor is een belangrijke leidraad in dit programma en bevat diepgaande inzichten en praktische handvatten om betekenis te geven aan jouw reis van zelfontdekking.

Het team

Michiel Westra
Programmaleider & Coach

Ivo van Dinteren
Programmaleider & Coach

Peter van Biemen
Expert

Sonja Bouwkamp
Expert

Johan Bouwmeester
Expert

Sydney Leijenhorst
Expert & coach

Voel Jezelf

Een evenwichtig leven vraagt om verbinding en balans tussen hoofd en lichaam. Tussen denken en voelen. In tegenstelling tot het hoofd vertelt ons lichaam namelijk veel beter wie we zijn, wat we willen, hoe we ons tot anderen verhouden en welke beslissingen goed zijn voor ons. 

Wie gingen je voor?