Hoe kunnen we vanuit een diepere grond in onszelf contact maken met de wereld? Wat verandert er dan in onze persoonlijke en professionele relaties? In Verbind Jezelf worden de leerthema’s uit de programma’s Ken Jezelf en Voel Jezelf verder verdiept en geïntegreerd.

Door onze eigen innerlijke aanwezigheid te verdiepen, kunnen we onszelf als ‘instrument’ gebruiken in de ontmoeting met anderen. Vanuit dit bewustzijn verandert ons perspectief op de wereld, ervaren we steeds meer de onderlinge verbondenheid met alles en wordt het relationele de grond van ons bestaan. Het beïnvloed alle facetten van ons dagelijkse leven, in onze persoonlijke en professionele relaties.

Wat levert het op?

Nieuwe vormen van verbondenheid en intimiteit ervaren

Subtieler waarnemen en werken met emoties en lichaamssensaties in de communicatie

Handvatten om de relatiekwaliteit en dialoog te versterken

Een verdere integratie van kennis en ervaringen uit eerder gevolgde programma’s

Voor wie is dit bedoeld?

Voor mensen die een stevige basis in zichzelf hebben ontwikkeld door deelname aan Ken Jezelf én Voel Jezelf. En de behoefte voelen om hun bewustwording en persoonlijke groei verder te verdiepen en te verankeren. 

Verbind Jezelf bestaat uit vijf tweedaagsen, afgewisseld met individuele coachingsgesprekken, periodieke (online) meditatiesessies en tussenliggende buddy- en praktijkopdrachten.

Hoe werkt het?

Hoe lang duurt het?

Het programma Ken Jezelf duurt negen maanden en start eenmaal per jaar in november. 

Definitieve toelating van deelname aan onze programma’s vindt plaats op basis van wederzijdse instemming.

Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats. 

Het programma gaat van start bij een minimale deelname van zes deelnemers.

De programmakosten voor deelname in 2024 bedragen € 4.295 (exclusief 21% BTW en overnachtingskosten).

Om in het ‘(leer)proces’ te blijven, adviseren wij om gebruik te maken van de overnachtingsmogelijkheid van de externe locatie.

De kosten voor het verblijf tijdens de vijf tweedaagsen bedraagt €695 per persoon. Hierbij zit inbegrepen het diner, de overnachting en het ontbijt. De kosten worden vooraf in rekening gebracht.

Voor particulieren is een gespreide betaling mogelijk.

Wat kost het?

Centrale thema’s

Autonomie en Verbinding

Autonomie en verbondenheid (hechting) zijn de universele polen van het menselijk bestaan. Voortbordurend op dit thema in het programma Ken Jezelf, is dit een verdere exploratie van het in verbinding zijn met jezelf en de ander.

De groep als levend systeem

Individu en Groep zijn twee kanten van eenzelfde medaille, ze werken op elkaar in. Door de werking hiervan beter te begrijpen kunnen we ‘het systeem’ op een positieve manier beïnvloeden, waardoor persoonlijke- en groepsontwikkeling hand in hand gaan. 

Integrale Zelfzorg

Integrale zelfzorg gaat over zelfzorg die ons aanwezig, gezond en krachtig in de wereld zet. Deze zelfzorg gaat voorbij het ‘ik’ en houdt ons juist georiënteerd op de wereld. Daardoor wordt zelfzorg evenwichtiger en worden we uiteindelijk gelukkiger en gezonder.

Belichaamd Leiderschap

Voortbordurend op het programma Voel Jezelf is dit een verdere ontdekkingstocht in het synchroniseren van geest en lichaam. Als lichaam en geest goed op elkaar zijn afgestemd, is er geen twijfel of onrust. Dan zie je de wereld niet door een filter van gedachten, maar is je waarneming helder en direct. 

Dialogisch leven

In dialoog worden we stiller, langzamer, nemen we tijd voor reflectie en werkelijk naar elkaar luisteren. We onderzoeken verschillende specifieke menselijke vaardigheden om bewuster in relatie te leven, in een levend contact met de wereld om ons heen. 

Het team

Ivo van Dinteren
Programmaleider & Coach

Sydney Leijenhorst
Expert & coach

Berry Trip
Expert

Sonja Bouwkamp
Expert

Sven de Weerdt
Expert

Kees Voorberg
Expert