Verbind Jezelf is hét verdiepingsjaar waarin de dialoog centraal staat en verschillende elementen uit de programma’s Voel Jezelf en Ken Jezelf geïntegreerd worden.

Hoe kunnen we onszelf zijn zonder de ander te verliezen, en hoe kunnen we bij de ander zijn zonder onszelf kwijt te raken. Nergens anders dan in de dialoog ligt het vergrootglas zo precies op deze ‘dans van contact’. De mate waarin we hierin een gezonde balans weten te vinden bepaalt hoe we de relatie vormgeven met onszelf, de ander en de wereld om ons heen.

Wat levert het op?

Nieuwe vormen van verbondenheid en intimiteit ervaren

Subtieler waarnemen en werken met emoties en lichaamssensaties in de communicatie

Handvatten om de relatiekwaliteit en dialoog te versterken

Een verdere integratie van kennis en ervaringen uit eerder gevolgde programma’s

Voor wie is dit bedoeld?

Voor mensen die een stevige basis hebben ontwikkelt in Ken Jezelf en Voel Jezelf. En de behoefte voelen om hun persoonlijke groei verder te verdiepen en te verankeren.

Verbind Jezelf bestaat uit vijf tweedaagse, afgewisseld met individuele coachingsgesprekken, periodieke (online) meditatiesessies en tussenliggende buddy- en praktijkopdrachten.

Hoe werkt het?

Hoe lang duurt het?

Verbind jezelf duurt negen maanden en start één keer in november. Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats. 

De programmakosten voor deelname in 2022 bedragen € 3.950 (exclusief 21% BTW en eventuele overnachtingskosten). Voor particulieren is een gespreide betaling mogelijk.

Wat kost het?

Centrale thema’s

Autonomie en Verbinding

Autonomie en verbondenheid (hechting) zijn de universele polen van het menselijk bestaan. Voortbordurend op dit thema in het programma Ken Jezelf, is dit een verdere exploratie van het in verbinding zijn met jezelf en de ander.

De groep als levend systeem

Individu en Groep zijn twee kanten van eenzelfde medaille, ze werken op elkaar in. Door de werking hiervan beter te begrijpen kunnen we ‘het systeem’ op een positieve manier beïnvloeden, waardoor persoonlijke- en groepsontwikkeling hand in hand gaan. 

Integrale Zelfzorg

Integrale zelfzorg gaat over zelfzorg die ons aanwezig, gezond en krachtig in de wereld zet. Deze zelfzorg gaat voorbij het ‘ik’ en houdt ons juist georiënteerd op de wereld. Daardoor wordt zelfzorg evenwichtiger en worden we uiteindelijk gelukkiger en gezonder.

Belichaamd Leiderschap

Voortbordurend op het programma Voel Jezelf is dit een verdere ontdekkingstocht in het synchroniseren van geest en lichaam. Als lichaam en geest goed op elkaar zijn afgestemd, is er geen twijfel of onrust. Dan zie je de wereld niet door een filter van gedachten, maar is je waarneming helder en direct. 

Het team

Michiel Westra
Programmaleider & Coach

Ivo van Dinteren
Programmaleider & Coach

Berry Trip
Expert

Sonja Bouwkamp
Expert

Sven de Weerdt
Expert

Sydney Leijenhorst
Expert & coach

Kees Voorberg
Expert & coach

Jezelf Voelen

Groeien en ontwikkelen doen we altijd samen, nooit alleen. In de relaties met anderen kunnen nieuwe wegen worden ontdekt en ontwikkelstappen worden gezet. Door te leren van elkaars kwaliteiten en verschillen ontwikkel je een nieuwe kijk op zaken. Door te experimenteren met ander gedrag en een andere zienswijze groei jij in jouw persoonlijk leiderschap.