Voel Jezelf is een innovatief programma waarin je op pragmatische wijze de intelligentie van jouw eigen lichaam beter leert te benutten en werkt aan een gezond en vitaal lichaam.

Een evenwichtig leven vraagt om verbinding en balans tussen hoofd en lichaam. Tussen denken en voelen. In tegenstelling tot het hoofd vertelt ons lichaam namelijk veel beter wie we zijn, wat we willen, hoe we ons tot anderen verhouden en welke beslissingen goed zijn voor ons. We zoeken continu naar informatie om ons heen, maar de belangrijkste informatie is te vinden in onszelf, het lichaam.

Wat levert het op?

Meer balans tussen denken en voelen

Bewuster herkennen en leren benutten van je lichaamssignalen

Handvatten om je vitaliteit en energiehuishouding positief te beïnvloeden

Meer basisrust en ontspanning

Voor wie is dit bedoeld?

Mensen die lekkerder in hun vel willen zitten. Die willen leren hun lichaamsbewustzijn te vergroten. En een gezonde(re) balans willen ontwikkelen tussen voelen en denken.

Het programma bestaat uit structurele lichaamsgerichte trainingen die worden afgewisseld met groepsbijeenkomsten, individuele begeleidingsgesprekken, intervisiebijeenkomsten en lichaamsbehandelingen (drukpuntmassage). Het programma is integraal ingericht zodat de verschillende onderdelen op elkaar in- en doorwerken.

Hoe werkt het?

Hoe lang duurt het?

Het Embodyment programma duurt 9 maanden. (In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten). Het programma start tweemaal per jaar in de maanden maart en oktober met een individueel intakegesprek. Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats. 

De investering voor deelname aan dit programma in 2023 bedraagt € 3.950 (exclusief 21% BTW). Voor particulieren is een gespreide betaling mogelijk.

Wat kost het?

Centrale thema’s

Ontspanning

Ieder van ons heeft zijn eigen individuele patronen om spanning in het lichaam vast te houden. Door de aandacht op die plaatsen te leren vestigen, kunnen we de aanwezige spanning ervaren en ons vervolgens meer ontspannen. Deze ontspanning is essentieel om te kunnen omgaan met de stress en de spanningen van het moderne leven.

Ademhaling

Hoe we ons voelen, óf we überhaupt voelen of juist aan het denken zijn, wat we mee maken, enz. is allemaal van invloed op hoe we ademen in het moment. Onze ademhaling is persoonlijk en heeft een duidelijke relatie met onze persoonlijke voorgeschiedenis, onze blauwdruk. Werken met onze adem is daarmee een rijke bron van zelfinzicht en zelfverkenning.

Aarding en Centrering

In momenten waarop de druk of stress toeneemt, neemt het vermogen om te luisteren naar eigen lichamelijke signalen en gevoelens juist vaak af. We schieten als het ware door en gaan daardoor over onze eigen grenzen heen. Door beter en bewuster te leren luisteren naar je eigen lichaam ontstaat er meer ruimte om zelf de regie te houden in de wijze waarop je reageert en communiceert.

Energie en Vitaliteit

We beheren allemaal onze energiehuishouding van nature, alleen schiet dit beheren nog al eens tekort waardoor we bijvoorbeeld vaak niet lekker in ons vel zitten, fysieke klachten krijgen, of een burn-out oplopen. Zodra we ons met meer helderheid en precisie bewust worden van de staat van onze energiehuishouding, kunnen we er ook beter zorg voor dragen.

Het team

Michiel Westra
Programmaleider & Coach

Ivo van Dinteren
Programmaleider & Coach

Peter van Biemen
Trainer

Floris Lemmen
Expert “Shiatsu therapie”
(Onderdeel Lichaamsbehandelingen)

Johan Bouwmeester
Trainer

Sydney Leijenhorst
Coach & Trainer

Ken jezelf

Groeien en ontwikkelen doen we altijd samen, nooit alleen. In de relaties met anderen kunnen nieuwe wegen worden ontdekt en ontwikkelstappen worden gezet. Door te leren van elkaars kwaliteiten en verschillen ontwikkel je een nieuwe kijk op zaken. Door te experimenteren met ander gedrag en een andere zienswijze groei jij in jouw persoonlijk leiderschap.