Voel Jezelf is een ervaringsgericht programma waarin je leert de intelligentie van je lichaam beter te benutten, je weer lekker in je vel komt en je eigen vitaliteit positief weet te beïnvloeden.

Een evenwichtig leven vraagt om een goede balans tussen denken en voelen. Een verbinding tussen ons (veelal rationeel gestuurde wijze van) handelen en de rijkdom aan informatie die ligt opgeslagen in ons lichaam. In tegenstelling tot het hoofd ‘weet’ ons eigen lichaam namelijk goed wat onze behoeftes zijn, hoe we ons verhouden tot anderen en welke beslissingen juist zijn voor ons. Zo kun je subtieler waarnemen en beter afgestemd communiceren.

Wat levert het op?

Meer balans tussen denken en voelen

Beter herkennen en leren benutten van je lichaamssignalen

Handvatten om je vitaliteit en energiehuishouding positief te beïnvloeden

Meer basisrust en ontspanning

Voor wie is dit bedoeld?

Mensen die lekkerder in hun vel willen zitten. Die een gezonde(re) balans willen ontwikkelen tussen voelen en denken. Die willen leren te luisteren naar het lichaam en hun lichaamsbewustzijn willen vergroten. 

Voel Jezelf bestaat uit periodieke lichaamsgerichte trainingen die worden afgewisseld met groepsbijeenkomsten, individuele begeleidingsgesprekken, intervisiebijeenkomsten en lichaamsbehandelingen (drukpuntmassage). Het programma is integraal ingericht, zodat de verschillende onderdelen op elkaar in- en doorwerken.

Het programma wordt ondersteund door een gebruikersvriendelijk online leerportaal.

Hoe werkt het?

Hoe lang duurt het?

Het Voel Jezelf programma duurt negen maanden (in de zomermaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten). Het programma start tweemaal per jaar in de maanden maart en oktober. De eerstvolgende groep start op vrijdag 17 maart 2023

Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats. 

Het programma gaat van start bij een minimale deelname van zes deelnemers.

De programmakosten voor deelname in 2023 bedragen € 3.950 (exclusief 21% BTW). Voor particulieren is een gespreide betaling mogelijk.

Wat kost het?

Centrale thema’s

Ontspanning

Ieder van ons heeft zijn eigen individuele patronen om spanning in het lichaam vast te houden. Door de aandacht op die plaatsen te leren vestigen, kunnen we de aanwezige spanning ervaren en ons vervolgens meer ontspannen. Deze ontspanning hebben we nodig om gezond te kunnen omgaan met de stress en de spanningen van het moderne leven.

Ademhaling

Hoe we ons voelen, óf we überhaupt voelen of juist aan het denken zijn, wat we mee maken, enz. is allemaal van invloed op hoe we ademen in het moment. Onze ademhaling is persoonlijk en heeft een duidelijke relatie met onze persoonlijke voorgeschiedenis, onze blauwdruk. Werken met onze adem is daarmee een rijke bron van zelfinzicht en zelfverkenning.

Aarding en Centrering

In momenten waarop de druk of stress toeneemt, neemt het vermogen om te luisteren naar eigen lichamelijke signalen en gevoelens juist vaak af. We schieten als het ware door en gaan daardoor over onze eigen grenzen heen. Door beter en bewuster te luisteren naar je eigen lichaam ontstaat er meer ruimte om zelf de regie te nemen in de wijze waarop je reageert en communiceert.

Energie en Vitaliteit

We beheren allemaal onze energiehuishouding van nature, alleen schiet dit beheer nogal al eens tekort waardoor we bijvoorbeeld vaak niet lekker in ons vel zitten, fysieke klachten krijgen, of een burn-out oplopen. Zodra we ons meer bewust worden van de staat van onze energiehuishouding en leren dit positief te beïnvloeden, kunnen we er ook beter zorg voor dragen.

Het team

Ivo van Dinteren
Programmaleider & Coach

Michiel Westra
Expert & Coach

Floris Lemmen
Expert

Sydney Leijenhorst
Expert & coach

Ken Jezelf

Groeien en ontwikkelen doen we altijd samen, nooit alleen. In de relaties met anderen kunnen nieuwe wegen worden ontdekt en ontwikkelstappen worden gezet. Door te leren van elkaars kwaliteiten en verschillen ontwikkel je een nieuwe kijk op zaken. Door te experimenteren met ander gedrag en een andere zienswijze groei jij in jouw persoonlijk leiderschap.

Wie gingen je voor?