Voel Jezelf is een ervaringsgericht programma waarin je leert de intelligentie van je lichaam beter te benutten, je weer lekker in je vel komt en je eigen vitaliteit positief weet te beïnvloeden.

Een evenwichtig leven vraagt om een goede balans tussen denken en voelen. Om in verbinding te staan met de rijkdom aan informatie die aanwezig is in ons lichaam. In tegenstelling tot het hoofd ‘weet’ ons eigen lichaam namelijk goed wat onze behoeftes zijn, hoe we ons verhouden tot anderen en welke beslissingen juist zijn voor ons. Zo kun je helder waarnemen wat er in jezelf gaande is en stem je dit goed af op jouw omgeving.

Wat levert het op?

Je krijgt een beter balans

tussen denken en voelen.

Je leert lichaamssignalen beter

te herkennen en benutten.

Je weet jouw vitaliteit en energie

positief te beïnvloeden.

Je ervaart meer mentale rust

en lichamelijke ontspanning.

Voor wie is dit bedoeld?

Mensen die lekkerder in hun vel willen zitten. Die uit hun ‘hoofd’ willen komen en een gezonde(re) balans willen ontwikkelen tussen voelen en denken. Die willen leren te luisteren naar het lichaam en hun lichaamsbewustzijn en vitaliteit willen vergroten. 

Voel Jezelf bestaat uit periodieke lichaamsgerichte trainingen die worden afgewisseld met groepsbijeenkomsten, individuele begeleidingsgesprekken, intervisiebijeenkomsten en lichaamsbehandelingen (drukpuntmassage). Het programma is integraal ingericht, zodat de verschillende onderdelen op elkaar in- en doorwerken.

Het programma wordt ondersteund door een gebruikersvriendelijk online leerportaal.

Hoe werkt het?

Hoe lang duurt het?

Het Ken Jezelf programma duurt negen maanden en start tweemaal per jaar in maart en oktober. In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten.

Definitieve toelating van deelname aan onze programma’s vindt plaats op basis van wederzijdse instemming.

Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats. 

Het programma gaat van start bij een minimale deelname van zes deelnemers.

De programmakosten voor deelname in 2024 bedragen €4.295.

De missie van VanBinnen is om een bijdrage te leveren aan de bewustwording en persoonlijke groei van mensen. Daarom willen wij onze programma’s voor iedereen toegankelijk maken.

Ben je in loondienst en wil je graag deelnemen als particulier, dan kun je aanspraak maken op een inkomensafhankelijke investering.

Lees meer

De bijdrage wordt bepaald op basis van wat je netto verdient. Op deze manier kunnen we samen de kosten dragen voor zoveel mogelijk deelnemers. Wel zo eerlijk, toch?

< €1750 netto inkomen: €2950

€1750 – €3500 netto inkomen: €3450

> €3500 netto inkomen: €4.295

Let op:
– De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief btw.
– Voor particulieren is een gespreide betaling mogelijk.
– Deze regeling geldt niet voor ZZP’ers en ondernemers.

Wat kost het?

Centrale thema’s

Ontspanning

Ieder van ons heeft zijn eigen individuele patronen om spanning in het lichaam vast te houden. Door de aandacht op die plaatsen te leren vestigen, kunnen we de aanwezige spanning ervaren en ons vervolgens meer ontspannen. Deze ontspanning hebben we nodig om gezond te kunnen omgaan met de stress en de spanningen van het moderne leven.

Ademhaling

Alles in het leven beïnvloedt onze ademhaling: gebeurtenissen die we meemaken, onze gedachten over onszelf, de gevoelens ten aanzien van anderen, enzovoort. Onze ademhaling is dan ook persoonlijk en heeft een duidelijke relatie met onze persoonlijke voorgeschiedenis, onze blauwdruk. Werken met onze adem is daarmee een rijke bron van zelfinzicht en zelfverkenning. Het ontwikkelen van een gezonde ademhaling is dan ook cruciaal voor onze gezondheid en welzijn.

Aarding en Centrering

Op momenten waarop de druk of stress toeneemt, neemt het vermogen om te luisteren naar eigen lichamelijke signalen en gevoelens juist vaak af. We schieten als het ware door en gaan daardoor over onze eigen grenzen heen. Door beter en bewuster te luisteren naar je eigen lichaam ontstaat er meer ruimte om zelf de regie te nemen in de wijze waarop je reageert en communiceert.

Energie en Vitaliteit

We beheren allemaal onze energiehuishouding van nature, alleen schiet dit beheer nogal al eens tekort waardoor we bijvoorbeeld vaak niet lekker in ons vel zitten, fysieke klachten krijgen of een burn-out oplopen. Zodra we ons meer bewust worden van de staat van onze energiehuishouding en leren dit positief te beïnvloeden, kunnen we er ook beter zorg voor dragen.

Het team

Ivo van Dinteren
Programmaleider, Mentor & Coach

Berry Trip
Mentor & Coach

Floris Lemmen
Expert shiatsu en elementenleer & Coach

Sydney Leijenhorst
Expert meditatie en chi-kung & Coach

Ken Jezelf

Groeien en ontwikkelen doen we altijd samen, nooit alleen. In de relaties met anderen kunnen nieuwe wegen worden ontdekt en ontwikkelstappen worden gezet. Door te leren van elkaars kwaliteiten en verschillen ontwikkel je een nieuwe kijk op zaken. Door te experimenteren met ander gedrag en een andere zienswijze groei jij in jouw persoonlijk leiderschap.

Wie gingen je voor?