Ons “waarom” & verhaal

“…………………………………………………………………(in één zin)………………………………………………………………………………………”

Onze toelichting op de bovenstaande WHY

Waarom persoonlijke groei zo belangrijk is in een tijd als deze…

Je wordt je bewuster van de impact die je op anderen hebt

Je ervaart meer contact met jezelf en verbinding met anderen

Je krijgt meer inzicht in wie je bent

Je leert beter naar jezelf kijken waardoor je bewuster denkt en communiceert

Voor wie is dit bedoeld?

Voor mensen die zichzelf beter en bewuster willen leren kennen en het vermogen willen ontwikkelen om zelf sturing te geven aan het (werkende) leven.

Ken Jezelf bestaat uit periodieke groepsdynamische bijeenkomsten die worden afgewisseld met themadagen, individuele begeleidingsgesprekken en intervisiebijeenkomsten. Het programma is integraal ingericht zodat de verschillende onderdelen op elkaar in- en doorwerken.

Hoe werkt het?

Hoe lang duurt het?

Het programma Ken Jezelf duurt 9 maanden. (In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen activiteiten). Het programma start tweemaal per jaar in de maanden maart en oktober. Voorafgaand aan de kick-off vindt een uitgebreid individueel intakegesprek plaats. 

De programmakosten voor deelname in 2022 bedragen € 3.750 (exclusief 21% BTW). Voor particulieren is een gespreide betaling mogelijk.

Wat kost het?

Het team

Michiel Westra
Programmaleider & Coach

Ivo van Dinteren
Programmaleider & Coach

Peter van Biemen
Expert

Sonja Bouwkamp
Expert

Johan Bouwmeester
Expert

Sydney Leijenhorst
Expert & coach

Voel Jezelf

Een evenwichtig leven vraagt om verbinding en balans tussen hoofd en lichaam. Tussen denken en voelen. In tegenstelling tot het hoofd vertelt ons lichaam namelijk veel beter wie we zijn, wat we willen, hoe we ons tot anderen verhouden en welke beslissingen goed zijn voor ons. 

Wie gingen je voor?